Facebook YouTube
Home Diversen

Diversen

Gladheidsbestrijding
Bij diverse klanten zorgen wij voor een goede begaanbaarheid van de wegen bij gladheid. Hiervoor hebben wij een volledige trekker combinatie met sneeuwschuif en strooier beschikbaar.

Kilveren
Kilveren is het rondschuiven van de grond zodat de waterafvoer gegarandeerd is. Dit voeren we uit met onze kilverbak.

Maaien
Onze machines worden ingezet op verschillende terreinen.

  • bermen
  • drassig terrein
  • ecologische stroken

Noodbemaling
Bij calamiteiten m.b.t. hoogwaterstand in de polders kunnen wij een noodbemaling plaatsen.

Ploegen
Ploegen is één van onze agrarische werkzaamheden.

Stobbefrezen
Met een stobbefrees verwijder je de laatste delen van een boomstronk.

Takken hakselen
Bij diverse klussen worden takken opgeruimd en versnipperd door een hakselaar.

Wallenfrezen
Wallenfrezen is het wegfrezen van slootvuil wat zich anders ophoopt langs de slootkant en de waterafvoer kan verstoren.

Zaaien
Voor het zaaien, van een moeilijk begaanbaar talud op een vuilstort in Naarden, was onze Itma, rupstrekker met zaaimachine, de perfecte combinatie.
Verdere foto’s gemaakt bij het inzaaien van een oud baggerdepot in Loenen.

Wilt u een goed beeld krijgen van de werkzaamheden. Ga dan naar de fotopagina >>diversen